ontslag Arbeidsovereenkomst

Ontslagspecialist

Het ontslag van een werknemer die aan de voorwaarden heeft voldaan, wordt niet behandeld als een constructief ontslag. Tenzij de werknemer een rechtmatig bedrijfsbelang nastreefde, kan ontslag worden gegeven op grond van onvermogen om het werk te doen, onvermogen om aan de functieomschrijving te voldoen of wegens impopulair management. Bij het ontslag van een werknemer wegens insubordinatie is het nuttig om bewijzen van inzet en bekwaamheid te tonen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Een ontslag kan ook noodzakelijk worden geacht omdat hij niet in de bedrijfscultuur past.

Werknemers die over het ontslag klagen, kunnen juridisch advies inwinnen. Als de klacht een klacht wegens onrechtmatig ontslag is, kan zij worden voorgelegd aan de arbeidsrechtbank. Als de werknemer actie heeft ondernomen, kan het bureau dat zijn zaak behandelt hem mogelijk een verbetertraject opleggen. Deze procedure kan bestaan uit nabetaling van loon, tussentijdse betaling, referenties, rehabilitatie, juridische kosten en vergoedingen terwijl de zaak wordt behandeld. In extreme gevallen kan de arbeidsrechtbank de werknemer een schadevergoeding toekennen.

Onzorgvuldige indienstneming is een voldoende reden voor ontslag. Wanneer wordt vastgesteld dat de werknemer nalatig is geweest bij de indienstneming, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor een constructief ontslag en worden uitgesloten van toekomstige tewerkstelling bij hetzelfde bedrijf. Onzorgvuldige indienstneming kan een voldoende reden zijn voor de werkgever om de werknemer te ontslaan.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.