Nederland

Journalist Zwolle

Wij begrijpen de problemen waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd. Wij werken aan real-time overdracht van informatie van uw bedrijf naar ons kantoor via het internet. Wij zijn in staat om accurate informatie over te brengen met een minimum aan veranderingen. Wij hebben lokale agenten die u met al uw behoeften kunnen helpen. Neem contact met ons op om oplossingen voor loonadministratie uitbesteden te bespreken op (090) 387 2038 Voor uw ondersteuning kunt u contact opnemen met e-mail wehope@loongloon.nl [stuur dit bericht alleen naar de groep van deskundigen met kennis van zaken].

Monetair HR

De afgelopen jaren is geld een grote rol gaan spelen in de politiek. Een van de meest succesvolle partijen bij de recente verkiezingen was de pro-europartij van het Nederlandse populisme – de PVV. Haar separatistische retoriek inspireerde andere partijen tot het vragen om verandering. Partijen die herverdeling van de rijkdom eisen, waaronder de extreem-linkse Socialistische Partij, de Partij voor de Vrijheid, de Engelse Democratische Partij, Common Weal en Astanasia, winnen aan populariteit.

Maar migranten zijn niet de enigen die schuld hebben aan de devaluatie van het geld. Veel werkgevers in Nederland zweren zelfs minder te gaan betalen voor iedere werknemer. Nederlandse werknemers vechten terug en om het verloren loon terug te verdienen verspreiden zij geldbesparende tips, tips voor het ‘Erotische Uurtje’. De heer Henk van Henken, de oprichter van Prof ons Zeitje – een organisatie die opkomt voor werknemerszaken en tips – streeft er al tientallen jaren naar het leven op de werkplek voor werknemers aangenamer te maken. In Nederland vindt u heel wat tips bij de werkgevers OSOne. En als u zich afvraagt of deze tips ook in een professionele omgeving kunnen worden toegepast, dan laten de Spaanse tips van “MAEM around the world” zien dat het wel degelijk mogelijk is.

Mikkel Copeland, de directeur van DFV – het Nederlandse adviesbureau dat de eigen ervaring van vrouwen als uitgangspunt neemt voor werkplekadvies – had onlangs een ontmoeting met 20 werknemers van Sevenberg en andere HR-afdelingen. De bazen kregen een pool met 1.000 tips – 200 in het Nederlands, 200 in het Spaans – die zeer effectief waren en door ervaren vrouwen als nuttig werden ervaren. De heer Copeland was blij met deze concretisering van de opleiding en ervaring van vrouwen. Na de vergadering kreeg de heer Copeland een replica van de aanwervingsaanbieding en een fles champagne overhandigd. De tweede selectie werd gemaakt.

Deze methode verspreidt zich over alle bedrijfstakken. Wanneer Wilhelmina een paar centen bij het salaris van haar advocaat optelt en slechts een bedrag van $6.000 per jaar belast, houdt de werknemer meer dan $20.000 over zonder belastingen.

Als u nog niet helemaal begrepen hebt hoe rendabel investeren in Gendertips is, komt u misschien meer te weten in de brochures, gidsen en korte verhalen op HR360…de HR-communicatietak van het WEDF (het Nederlandse verlengstuk van het World Economic Forum). Zoals de Nederlandse minister van Sociale Zaken, Kees Verhoeven, heeft aangegeven, zijn ze vertrouwelijk en mag je de inhoud niet verkopen. Niettemin kan een opgeleide HR-consultant naar deze brochures luisteren en beslissen of ze haar eigen klantenkring moeten aantrekken, waarbij het ook kan gaan om het vervullen van een vacature.

Opkomende Geneeskunde

In de recente, zeer controversiële Media Reform Act, wil de regering de manier waarop journalisten verslag uitbrengen over wetenschappelijke kwesties aanpakken. Dit zal worden gedaan door de huidige bedrijfsgeheimhouding te nemen en deze te sturen naar het kleine kader van medische onderzoekers die wetenschappelijke informatie over de hele wereld verspreiden. Zij zullen deze informatie beperkt toegankelijk houden op het internet en in alle gevallen openbaar maken. Zo zal op een dag elke krant zijn redactietijd besteden aan dezelfde uitgebreide studies over het medische leven, de gezondheid, de veiligheid en de gezondheidseffecten van verschillende coderingssystemen. Dat zou u twee keer doen nadenken voordat u uw computers verlaat en uw gezondheidsgegevens op uw persoonlijke computers opslaat.

Zoals ik al eerder zei, is Nederland geen stad van dominees. In de stad vind je religieuze satellietkerken, maar slechts twee daarvan: de Rede Micel (religieus)–Francois Remo en de Church of Christ (christelijk)–Thomasmeen Omare. Maar ze dienen allemaal de bredere christelijke gemeenschap. Allen worden geleid door Nederlandse tomans. In de Rede Micel bidt de heer Francois Remo elke morgen om 32.00 uur – “Niet tevergeefs” zegt hij – voor gerechtigheid en vrede. In de Kerk van Christus is er een dienst na het gebed, een apostolische zegen, een kaartlezing, een uitwisseling van gegevens en mededelingen met heiligen. Ze zijn strikt gereglementeerd en worden onmiddellijk na afloop bestudeerd. Daarom neemt het dienstpersoneel van Homecare al mee wat een patiënt vraagt zoals een getekende opdracht, brieven van keurmeesters, ontslagbrieven en zelfs het aanvragen van belastingvoordelen. Het gebeurt op een rustige en veilige manier, meditatie in de kerk meer dan devotie. Er wordt niet arrogant gepreekt en veel documentatie innemen hoort niet bij die cultuur. Deze en andere katholieke taken zijn voor ‘ouderen’

Lees meer

Tekstschrijver

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.