Medische spoedhulp

AED online bestellen

De belangrijkste zaken zijn het onderzoeken van de persoon die gevaar loopt, het vaststellen van de onderliggende oorzaak, het bepalen van het apparaat dat kan worden gebruikt, het instellen van het alarm en het toedienen van de elektrische schok.

Onderzoek naar de risicofactor

Veel dingen moeten worden onderzocht voordat u met de behandeling begint. De risico’s worden groter naarmate je verder gaat. Zoals u weet, kan zelfs een kleine beweging een shock veroorzaken en die moet zo vroeg mogelijk behandeld worden.

Gesterif biedt een handige kit met handschoenen, neusklem, verband, antibiotische zalf en kunstmatige schokslang. Het is ook belangrijk om steeds alle nodige uitrusting bij te hebben.

eventuele hartkwalen, en plastic of metalen fragmenten of stukken apparatuur die gevaarlijk kunnen zijn voor uw huid, mond of ogen. Onderzoek de persoon, stel het alarm in en geef de schok, let op of hij of zij terugdeinst, zich optilt of hijgt.

Hoe je het ook doet, hou een stopwatch bij en timede het toedienen van de schok. Een uitbarsting van 10 seconden moet genoeg zijn.

wanneer u de schok op de juiste wijze hebt toegediend, controleert u de persoon op shock of tekenen van leven. Het is mogelijk dat u nog een schok moet toedienen als de eerste het hart niet weer normaal laat kloppen. Denk er echter aan dat het geen goed idee is om met de persoon door te gaan met reanimatie als hij tekenen van leven vertoont.

De patiënt wordt ontslagen zodra de schok is toegediend en controleert of hij normale levenstekenen vertoont. Stel de persoon gerust dat u hem niet alleen zult laten terwijl u een noodreanimatie uitvoert.

Wanneer de reanimatie wordt gestart, zoekt u de pulsoxymeter en controleert u het zuurstofgehalte in het bloed. De AED zal dan de polsslag en de zuurstofconcentratie controleren. Gebruik indien nodig pads om de luchtweg van de persoon vrij te maken en sluit hem aan op een luchtwegmonitor.

plaats de etalagepop op de manneakist

plaats de etalagepop met het hoofd naar beneden op de buik van de etalagepop

uts en plooi de etalagepop beweeg de kinriem en pak het bovenste borsttoestel en trek het in tegengestelde richting van de borst.

U mag nu reanimatie toedienen. Een hartaanval bij reanimatie houdt aan tot u de hartslag weer op een normaal peil kunt brengen. Terwijl u dit doet, moet u dringende medische hulp inroepen – ambulancepersoneel zal een uur later arriveren.

Denk eraan, het is maar een waarschuwing. Als iemand een hartstilstand heeft, roep dan medische spoedhulp in, maar voordat u gaat reanimeren, laat u het slachtoffer op zijn zij leggen om te voorkomen dat hij stikt.

Maak de luchtweg open.

Houd het slachtoffer ademend door bovengrondse toevoer van zuurstof. Blijf zo mogelijk uit de buurt van de patiënt – zorg ervoor dat niemand hem probeert te beademen. Ontspan de kaak als die in de weg zit van wat u aan het doen bent. Open de mond (indien mogelijk) om lucht naar de longen te krijgen. pomp de patiënt lucht uit de longen.

Dit zijn de noodprocedures die u onmiddellijk moet toepassen om iemand met hartfalen te reanimeren. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention sterft naar schatting elke 3 tot 4 minuten een Amerikaan als gevolg van een hartstilstand.

Zorg er dus voor dat je getraind bent, en dat je van hart tot hart alert blijft is van het grootste belang. Dit zijn basis noodprocedures die u moet kennen. Schrijf ze op en neem ze met je mee. Als iemand een hartstilstand krijgt, zorg er dan voor dat je deze noodprocedures uitvoert voordat je professionele hulp inroept.

Lees meer

Defibrillator kopen

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.